Jak se stát tazatelem

 

V případě, že máte zájem získat bližší informace o práci tazatele u agentury Kantar CZ s.r.o. ,můžete nám zaslat kontakty prostřednictvím následujícího formuláře.

Ve společnosti KANTAR CZ s.r.o. jsme si vědomi důležitosti ochrany Vašich osobních údajů a plně ji respektujeme. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsme povinni Vás požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. 

Vaše osobní údaje zahrnující jméno, bydliště, e-mail a telefon , zpracováváme pouze za účelem následného kontaktování oblastním zástupcem společnosti KANTAR CZ s.r.o. a to po dobu nejdéle 12 měsíců. Nikomu kromě společnosti KANTAR CZ s.r.o. je nepředáváme. 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela svobodné a dobrovolné a je nezbytným předpokladem pro registraci zájemce o dotazování pomocí tabletu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nebude možné se přihlásit. 

Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat e-mailem na adrese cz.gdpr@kantar.com , a to aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.
Dále jste oprávněn/a nás požádat o přístup k Vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování. Všechny žádosti můžete uplatňovat na výše uvedených kontaktech.
Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Přejete-li si vědět více informací o svých právech, navštivte prosím webovou stránku https://gdpr.tns-aisa.cz/informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.pdf

Informace k vyplnění formuláře:
 

Bydliště - prosíme, vypište název obce, kde bydlíte. Pomocí okna Vypsat obce pak vyberte přesný název.

Jméno *
Bydliště
Bydliště nezadáno
*
E-mail *
Telefon *
Poznámka    
   
Položky označené * jsou povinné.

Po odeslání požadavku obdržíte odpověď na Vaši e-mailovou adresu s uvedením přístupového hesla, pokynů pro vstup na webové stránky a s kontaktem na oblastní zástupkyni Kantar CZ s.r.o. pro Váš region. Na ni se máte možnost po přečtení dostupných informací obrátit a zjistit tak aktuální možnosti případného přijetí do řad tazatelů agentury Kantar CZ s.r.o. v místě Vašeho bydliště.